Flowers Tumblr Themes
Next Page

Still me here

not much time left? runnnthe only one.

my true love, my soulmate, who works hard, finds hard, gets lonely.Sn bố, h này năm ngoái bố ở mỹ, mình ở vn =) chúc qua viber. năm nay cũng thế :))oh 20s adventurers, I am tired of feeling insecurity, in everythingđừng để ai làm lung laylâu quá rồi nhỉ ko đọc sách tiếng việt, ngửi mùi sách, ko nghe thấy tiếng xe máy còi inh ỏi hay nhìn thấy màu tường cũ kĩ. tự nhủ mình có cả đời đe tiếp tục với những thứ ấy. tự nghĩ có xa hà nội 10 năm chắc cũng chịu đươc. thứ duy nhất đe nhớ về là ngôi nhà có 3 người với những bữa cơm hàng ngày thiếu bát cơm xới cho mình, những tối mùa hè mở toàn cửa sổ bật tivi thiếu mình, những tối mùa đông mẹ xuống phòng chơi nhưng chỉ có bông ở đó.ui xoi , buon ti thoiwhen you are sad you desperately find someone to talk to, among a bunch of your close people you choose one that you feel comfortable with. its not a good treatment all the time. you just fool yourself. all you need is a good sleep -_-sayings may fly away
actions stay foreverquen di thoi, quen het, quen het di.

20s. wanna be a non-stop capricorn

Powered By: Tumblr Themes | Facebook Covers