Flowers Tumblr Themes
Next Page

Still me here


ko tin noi 1 ngay se gap MU o nuoc MY =))))) manchester united, k phai m.. uong =)))Back in Colorado. My trip to Vietnam was amazing and very insightful to say in the least. I was able to learn about my roots and culture as well as visit friends and family in the process. Just want to remind everyone to try and not take what we have for granted. A very cliche and popular saying but very easily forgotten. I feel very thankful to my friends that showed me around, even with their busy work schedules. Overall a very fun and successful trip as it helped me to realize what kind of career I want. 
Wish everyone I met in Vietnam all the best, hope to see you soon
rarely did he say anything on the social media. and this time he even tried to be deep. i wondered what kind of career you wantDu cho nha nha hoc tieng Tau, quen 100 ban Tau ben nay minh cung phai tiep tic hoc tieng Nhat moi duoc, ty vs Japan bat diet!!@.@ maria ozawa!!hầu như ko muốn nói chuyện với bất kỳ ai, vì sẽ chẳng ai trả lời đc những câu hỏi:
- tại sao lỗi i94 mình mình bị để lóc cóc 4 5 lần mới lấy đc permit rồi dùng trong 2 ngày thì hết hạn
- tại sao SSN chậm 10 ngày ko bay về hòm mail
- tại sao phải chờ OPT lâu đến thế
- tại sao training bị delay

chuyện giấy tờ bản thân nó chưa đủ mệt mỏi hay sao mà còn phải dày vò thêm vào suốt thời gian này. rảnh rỗi cả ngày thừa thời gian mà chẳng có động lực để làm gì nữa cả. ở 1 mình 1 nhà, khó ngủ quá.

khó khăn tất có cách giải quyết. nhưng tinh thần thì đang bị thử thách quá thể.cảm giác sẽ càng xa bố hơn, thôi thân với mẹ cũng đủ rồi =)tưởng tượng nhà có 4 người thì sáng sáng 3 người cùng phóng vèo đến y hệt 1 nơi làm việc, vllllllllllllll
Accep & Love my Life :)

đ’ khóc nổiHow to have each other in person, not in our mind.

20s. wanna be a non-stop capricorn

Powered By: Tumblr Themes | Facebook Covers